WelQom!

Uitdaging

WelQom snapt dat uitdagingen niet op zichzelf staan. Alleen door uitdagingen niet te schuwen komen organisatie dichter bij het gewenst punt en worden doelstellingen behaald.

Daar waar organisaties in teamverband werken is dikwijls behoefte aan versterking. Hier ontstaat de uitdaging: selectie en inhuur van interim krachten die bij het team passen en uitdagingen niet schuwen.

Aanpak

WelQom consultancy heeft een no-nonsense aanpak en gaat voor de lange termijn. Samen met de opdrachtgever ervaart de WelQom consultant hoe de organisatie opereert en waar de behoeften alsmede doelstellingen liggen.

WelQom selecteert interim kandidaten om deze vervolgens ter beschikking te stellen aan de opdrachtgever, ad hoc of voor langere periodes.

Resultaat

WelQom werkt vanuit een sterke kennisbasis en is van mening dat zogenaamde ‘people decisions’ het verschil maken. De no-nonsense aanpak maakt dat WelQom ondersteunt bij het behalen van de doelen en niet simpelweg interim krachten detacheert.